Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Solucions efectives en depuració d'aigües residuals per a múltiples sectors de la indústria

Processos fisicoquímics

 • Implantació de processos en continu pel tractament de grans volums d’aigües residuals amb un grau de contaminació
 • Sistemes de depuració per càrregues per tractar volums d’abocaments petits generats de forma discontínua i amb contaminació mitjana-alta.
 • Dissenyem instal·lacions  que es subministren ja acoblades i llestes per ser usades, adequades per a petites insdustrias. 
 • Especialistes en el tractament de contaminants químics altament tòxics : Crom hexavalent, cianur, amoni, metalls pesats, nitrits, olis, etc. Optimitzem la separació de contaminants mitjançant processos específics de  coagulació i floculació.
 • Realitzem el tractament de fangs  mitjançant processos de sedimentació, espessiment o deshidratació 
Instalación depuración agua residual

Tractaments biològics

  • Processos aerobis i anaerobis.
  • desbasts automàtics.
  • Oxidació total.
  • Filtració biològica.
  • Biodiscs.
  • Separació de fangs.
  • reducció de DBO, DQO i matèries en suspensió.
  • Productes i aplicacions biotecnològiques.

Tractaments Terciaris

 • Sistemes complets d’evaporació al buit. Abocament zero.
 • Filtres multicpa de sorra de sílex
 • Resines selectives d’intercanvi iònic
 • Filtració AFM alt rendiment.
 • Tecnologia de membranes (UF, Microfiltració)
 • Carbó actiu
 • Desinfecció

Minimització de residus

 • Sistemes per evaporació atmosfèrica i / o al buit.
 • Tècniques de membranes (UF, Microfiltració)
 • Separació d’olis i emulsions.
 • Deposició electrolítica de metalls
 • Oxidació electrolítica de cianur.
 • Descontaminació i recuperació de matèries primeres.
Top