Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Equips de mesurament i control de líquids i gasos B&C ELECTRONICS ™

Som distribuïdors oficials a Espanya

Eficàcia i qualitat en el mesurament i control de líquids i gasos

B&C Electronics  ofereix equips de mesurament i control fiables , precisos i resistents,  especialment indicats per a treballs de camp. Les característiques tècniques dels sensors i el rendiment de la majoria dels analitzadors els fan molt flexibles, apropiats per a aplicacions altament personalitzades.

Certificació  ISO 9001:2000

Accedeixi a tota la gama de productes disponibles.

Analitzadors

Transmissors

Sondes i sensors

Sondes sortida analògica/digital

Sondes multiparamètriques

Més

Portàtils

Detectors de gasos

Contadors d’Amperis/hora

Accessoris

Trieu equip segons paràmetres de mesurament i control.

Amperi/hora

Diòxid de clor residual

Clor lliure residual

Clor total residual

Conductivitat

Més

Gasos tòxics

Ions específics Oxigen dissolt

Ozó dissolt residual

pH

Rédox

Resistivitat

Sòlits en suspensió

TDS

Temperatura

Turbidesa

Esculli els equips segons el sector d’activitat

Aquicultura

Aigües primaries

Biotecnologia

Geologia

Indústria alimentaria

Més

Indústria paperera

Aquicultura

Indústria farmacèutica

Indústria galvànica

Indústria gràfica

Indústria tèxtil

Reg / Agricultura

Laboratoris

Monitorització d’aigües subterrànies

Monitorització ambiental

Piscines

Seguretat

Tractament d’aigües

Tractament de superfícies

Universitats i investigació

Destacats

Top