Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Sistemes de recirculació d'aigua en circuit tancat

Equips que permeten la reutilització de l’aigua usada en processos de rentat i refrigeració per aconseguir reduir consums i evitar l’abocament d’efluents residuals contaminats.

Solucions òptimes que s’ajusten als requeriments de qualitat d’efluent més exigents.

  • Equips de resines d’intercanvi iònic.
  • Filtració i adsorció de matèria orgànica.
  • Equips simples o dobles de funcionament alternatiu per a subministraments en continu.
  • Equips transportables sobre bastidor.
  • Equips estandarditzats i dissenys especials depenent de la capacitat de producció.
  • Reducció de consums d’aigua fins al 90%.
reutilización del agua de procesos industriales
Top