Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Tractaments dissenyats per obtenir aigua de qualitat destinada a processos industrials

Les aigües per a ús industrial requereixen moltes vegades uns estàndards de qualitat no disponibles d’inici. En funció del procés al qual vagin destinades, s’han de sotmetre a tractaments més o menys complexos.

  • Ultrafiltració.
  • Descalcificació.
  • Osmosi inversa.
  • Desmineralització per intercanvi iònic.
  • Desnitrificació.
  • Equips estandarditzats i dissenys específics depenent de la capacitat de producció.
Top