Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Aconsegueix aigua de qualitat per al consum diari. Gestió sostenible de les aigües residuals per protegir el medi ambient.

Descalcificació

Les aigües dures, amb excés de calci i magnesi, poden arribar a generar problemes a les nostres llars, perjudicant la nostra salut i les nostres instal·lacions. Els electrodomèstics i instal·lacions d’aigua calenta es deterioren amb celeritat i poden produir avaries greus de costosa o impossible reparació.

Descalcificadores domésticos de máxima eficacia, garantía y beneficios

Osmosi domèstica

Coneix la tecnologia més avançada, eficaç i fiable per a la purificació de l’aigua. Aconsegueix aigua excel·lent per al consum, tant pel seu sabor com per la seva puresa . Elimina tots els components nocius que poguessin estar presents en l’aigua que rebem de la xarxa.

Osmosis inversa

Aigües residuals domèstiques

Les cases i establiments que no tenen connexió a la xarxa de clavegueram han d’instal·lar un sistema de depuració autònom per tractar les seves aigües residuals. Depurar les aigües residuals que generem abans de ser abocades al medi ambient és necessari per tal d’eliminar els elements contaminants  que porten.

Recuperació d'aigües pluvials

L’aigua de pluja és molt útil si volem economitzar en consums, la podem fer servir en operacions que no requereixen d’una qualitat d’aigua potable. Per exemple en reg de jardins, neteja de sòls, rentat de vehicles o emplenat d’estanys. Reutilitzar l’aigua de pluja ens permet estalviar en el consum de l’aigua de xarxa.

Top