Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Tractament i depuració d'aigües industrials

Depuració d'aigües residuals

L’activitat industrial genera una gran diversitat d’ abocaments contaminats. Aquests abocaments necessiten ser tractats de forma eficient per evitar danys ambientals i sancions de les autoritats reguladores.
Nosaltres els proposem la recerca de les solucions més adequades i sostenibles per tractar les aigües residuals generades en cada cas. Dissenyem i instal·lem els equips i processos, claus en mà, i oferim el seu manteniment posterior.

Instalación depuración agua residual
Instalación

Producció d'aigua industrial de qualitat

L’aigua per a ús industrial requereix moltes vegades uns estàndards de qualitat que no es compleixen d’inici. En funció del procés al qual vagi destinada, l’aigua s’ha de sotmetre a tractaments específics i més o menys complexos que li permetin aconseguir la qualitat necessària.

Nosaltres estudiem quines són les necessitats del procés industrial en cada cas particular i oferim tractaments d’última generació per a la obtenció d’aigua amb la qualitat requerida. 

Desmineralización por intercambio iónico
Producción de agua industrial de calidad

Reutilització de l'aigua de processos industrials

Dissenyem i instal·lem equips per tractar l’aigua que es fa servir en els processos industrials, de manera que pugui ser reutilitzada en processos de rentat i refrigeració.

Els sistemes de recirculació d’aigua en circuit tancat permeten reduir consums i eviten l’abocament d’aigües residuals contaminades 

reutilización del agua de procesos industriales
Reutilización del agua

Potabilització i desinfecció de l'aigua

Instal·lem processos de potabilització i desinfecció per aconseguir l’aprofitament de fonts naturals d’aigua, superficials o subterrànies, que no han estat sotmeses a un tractament previ.

La potabilització permet assegurar una qualitat d’aigua adequada per al consum humà, en conformitat amb els criteris sanitaris que estableix la legislació vigent.

Potabilizadora de agua de pozo
Instalación para potabilizar agua de pozo

Equips de mesura i control

Som distribuïdors a Espanya de B&C Electronics, fabricants d’equips per a la mesura i control de líquids i gasos. Són productes fiables, precisos i resistents, especialment indicats per a treballs de camp.

B&C Electronics ofereix una àmplia gamma d’equips destinats a gran varietat de sectors d’activitat.

Equipos B&C Electronics
Control de líquidos. Controlador de pH B&C Electronics
Top