Equipo Cromo III

Nou equip per a la purificació i manteniment de banys electrolítics de cromat

Els nostres equips DT / SEL CR  han estat dissenyats per eliminar de manera efectiva la contaminació dels banys electrolítics. L’objectiu és la purificació i manteniment dels banys electrolítics per optimitzar tot el procés industrial del cromat de peces.

Els equips treballen en procés continu, amb un sistema operatiu intuïtiu que permet fàcil ús i control.

Cada unitat es fabrica individualment, adaptant-la a les particularitats i grandària del bany.

Durant el procés de cromat, el bany electrolític es va contaminant amb metalls pesats. Quan la contaminació metàl·lica arriba a un grau massa elevat, es produeixen efectes perniciosos en el recobriment de crom que provoquen la pèrdua de gran part de les seves propietats. Cal implementar un sistema que permeti mantenir i optimitzar el procés industrial.

El sistema més idoni per evitar els efectes negatius de la contaminació metàl·lica en els banys electrolítics, consisteix en l’ús de resines d’intercanvi iònic selectiu  que permeten extreure els contaminants enfront de la presència del metall component del bany ( Cr III).

L’equip de purificació, que es connecta al bany electrolític de cromat, inclou un filtre de resines d’intercanvi iònic, un sistema de bombament i una bateria de vàlvules que permeten l’ automatització de tot el procés.

Instal·lacions a:

PVL groupe Plastivaloire, Morteau, France

Conèixer més sobre la nostra enginyeria