Instalación recuperación agua industrial

Instal·lació a Guipuzkoa per la recuperació i reutilització parcial de l’aigua d’abocament un cop depurada

Projecte realitzat per a una empresa de galvànica situada a Guipuzkoa.

El canvi legislatiu de la gestió d’aigües d’abocament i el molt considerable augment de cost operatiu associat que això representa per a l’empresa, porten a considerar la recerca d’una opció tècnica suficientment adequada que permeti reutilitzar una part important de l’aigua usada en el procés industrial , reduint així l’abocament final que es genera.

Les aigües a tractar procedeixen de les funcions de rentat dels components de totes les línies galvàniques existents.

El nombre elevat de rentats que es realitzen i les seves característiques particulars, nno permeten  aplicar les tècniques més comunes de recirculació, consistents en  circuits tancats utilitzant resines d’intercanvi iònic.

El consum mitjà anual d’aigua de la planta és d’uns 60.000 a 65.000 m3 i el funcionament de la depuradora és força estable.

Vistos els resultats analítics de l’aigua d’abocament una vegada depurada, ens plantegem un sistema de millora i recuperació que engloba diferents tècniques de filtració, ultrafiltració i osmosi inversa.

El conjunt de tècniques ens permetrà recuperar una part substancial de l’aigua utilitzada (entre un 60 i un 70%) amb una qualitat perfecta per reutilitzar-la a la planta galvànica i reduir així sensiblement la fracció a abocar.

Instal·lació:

Galvanizados Arrate, S.A.

Saber més sobre la nostra enginyeria