Purificación de baños electrolíticos

Purificació i manteniment d’un bany electrolític de cromat

L’equip instal·lat ha estat especialment dissenyat per eliminar la contaminació i purificar el bany electrolític de cromat existent. S’ha dissenyat un sistema operatiu intuïtiu perquè sigui fàcil de gestionar i controlar.

Els banys electrolítics utilitzats per al cromat de peces es van contaminant de mica en mica amb metalls pesants, a causa dels arrossegaments i de les restes que es desprenen en l’atac químic sobre les peces a tractar. Quan la contaminació metàl·lica arriba a un grau massa elevat, es produeixen efectes perniciosos en el recobriment de crom que provoquen la pèrdua de gran part de les seves propietats.

El sistema més idoni per evitar els efectes negatius de la contaminació metàl·lica en els banys electrolítics consisteix en l’ús de resines d’intercanvi iònic selectiu, que permeten extreure els contaminants enfront de la presència del metall component del bany ( Cr III).

L’equip de purificació, que es connecta al bany electrolític de cromat, inclou un filtre de resines d’intercanvi iònic, un sistema de bombeig i una bateria de vàlvules que permeten l’automatització de tot el procés .

Empresa: A Bourbon (França)

Anar a enginyeria