Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Som els distribuïdors oficials a Espanya

La depuració ecològica més sostenible

La solució més eficaç per a la depuració de les aigües residuals domèstiques.

  SENSE ELECTRICITAT.

Manteniment anual mínim.

Resistent a llargs períodes de baixa utilització o d’inactivitat.

El tractament complet consta de dues etapes

BIOROCK Media

 • Material natural, inorgànic, molt estable. No es descompon amb el temps, a diferència dels substrats filtrants orgànics.
 • Requereix poc manteniment
 • La seva estructura i composició asseguren uns resultats de purificació únics: Gran superfície relativa que permet una colonització dels bacteris essencials per al tractament eficaç de les aigües residuals domèstiques, molt per sobre del que s’aconsegueix amb altres tipus de substrats filtrants
 • Material ecològic 100% reciclable

Solucions segons nombre de persones habituals (PE)

Sèrie MONOBLOCK: Fins 6PE

 • Solució “TOT EN UN” : Tanc Primari + Bioreactor ECOROCK  acoblats en una sola estructura. 
 • “CONNECTAR I UTILITZAR” : Fàcil instal·lació 
 • Sortida de l’aigua depurada inferior o superior (bombament opcional)

Sèrie Tanc Primari + ECOROCK: Fins a 30 PE

 • El tanc Primari i el bioreactor ECOROCK es connecten in situ. 
 • Diferents mides de Tanc Primari i de ECOROCK segons les necessitats. 
 • Converteixi la Fossa sèptica existent en una depuradora : Utilitzeu el fossa actual com Tanc Primari connectant un bioreactor ECOROCK
 • Sortida de l’aigua depurada inferior o superior (bombament opcional).

Sèrie MULTIROCK: A partir de 30PE

 • Augmentem la capacitat de la depuració instal·lant  diverses unitats ECOROCK en paral·lel connectades a un Tanc Primari 
 • Segons necessitats, la instal·lació es completa amb Cambra de control de Flux (FCC) i Splitterbox (SB) Sortida de l’aigua depurada inferior o superior (bombeig opcional)
Top