Teià

Barcelona, Spain

+34 937 538 862

Protegir el medi ambient i economitzar és possible aprofitant l'aigua de pluja que cau sobre la nostra teulada

Degudament preparada, l’aigua de pluja és molt útil per economitzar aigua domèstica en operacions que no requereixen d’una qualitat d’aigua potable. Així per exemple, el reg de jardins, la neteja de sòls, el rentat de vehicles o emplenat d’estanys, ens permeten reutilitzar l’aigua de pluja estalviant així aigua de xarxa potable.

Fins i tot, si ho desitgem, podem reutilitzar l’aigua de pluja per a omplir cisternes i fer rentadores, sempre amb les precaucions adequades.

L’aigua que es recull de les teulades és conduïda pels baixants fins a un dipòsit de retenció. Aquest dipòsit està equipat amb un sistema de filtració que elimina els residus voluminosos que poguessin ser arrossegats. Un cop ple el tanc, l’aigua vessa cap al desguàs general. En cas de manca de pluja, l’aigua s’obté de la xarxa d’aigua potable.

Quins usos permeten aprofitar l'aigua de pluja:

Top