Depuradora de aguas residuales

Depuradora d’aigües residuals a Mallorca. Illes Balears.

Instal·lació d’una depuradora d’aigües residuals en un Restaurant -Espectacle de Mallorca.

Per poder dissenyar la planta depuradora d’aigües residuals adequada es va considerar abans de res l’aforament de les instal·lacions. El restaurant – espectacle SÓN AMAR té capacitat per més de 1000 persones i una plantilla mitjana que supera els 150 empleats i artistes.

D’altra banda, els responsables de SON AMAR buscaven una solució que fos ecològica i sostenible, en sintonia amb la seva forma de gestionar tots els residus que genera l’activitat. El sistema de depuració d’aigües residuals triat va ser Biorock 

Biorock treballa sense electricitat  i utilitza un material filtrant natural, inorgànic, altament estable i resistent a la degradació, que tolera condicions de càrrega variables sense alterar la seva eficiència. Els resultats de la purificació són excepcionals  i permeten reutilitzar l’aigua resultant per al reg en superfície dels jardins.

La planta depuradora completa que es va instal·lar inclou un Tanc Primari de 13 m3 i 9 bioreactors Biorock  model ECOROCK-5000  instal·lats en paral·lel, també consta d’un sistema de control de flux i distribució que és l’encarregat de repartir de forma equitativa als diferents bioreactors l’aigua procedent del tanc primari. L’aigua resultant de la depuració passa a un tanc d’acumulació per a ser usada en el reg dels jardins de la propietat.

Conèixer més sobre les depuradores Biorock