Planta depuradora de aguas residuales

Trasllat de planta depuradora que inclou modificacions i millores per a la seva adequació en el nou espai.

Per canvi d’ubicació de l’empresa, va ser necessari realitzar el trasllat de tot el conjunt de màquines i equipaments de les línies de producció.

El nou espai on estava previst instal·lar la planta depuradora feia impossible un simple trasllat d’equips, calia adaptar l’estructura a la nova ubicació. Va ser necessari redissenyar tota la planta i al mateix temps aprofitar en la mesura del possible tots els elements que estaven en bon estat, substituint o modificant aquells que presentaven cert deteriorament, simplement a causa de l’ús diari o perquè havien resultat danyats durant les fases de desmuntatge i transport. Es van incorporar també elements nous necessaris per a l’adaptació de la planta depuradora. En el procés es va buscar al mateix temps millorar  el rendiment de la instal·lació.

Es va aconseguir un doble objectiu, aprofitar i a el mateix temps millorar tot el sistema de depuració existent a la fàbrica.

Empresa: Isabel Cabanillas S.A. A Abrera (Barcelona)

Conèixer més sobre els nostres serveis