Sistema de depuració d’aigües residuals Biorock instal·lat en un refugi a la Garrotxa, Girona

La instal·lació del sistema de depuració d’aigües residuals Biorock  forma part del projecte de rehabilitació d’un antic refugi de muntanya. La capacitat del refugi és de aproximadament 30 persones i està situat a la Vall d’Agulla, una zona protegida de l’Alta Garrotxa (Girona).

La gestió de la depuració de les aigües residuals, generades per l’activitat al refugi, presentava diversos reptes:

  • L’efluent final resultant de la depuració havia de ser d’alta qualitat, ja que anava a ser abocat directament a la llera de la riera de Sant Aniol.
  • El sistema de depuració havia de ser capaç de suportar importants fluctuacions de visitants al llarg de l’any. Des d’hiverns on l’activitat és normalment molt escassa o nul·la, fins a períodes estivals on l’ocupació arriba a ser màxima molts dies.
  • El lloc no tenia subministrament de corrent elèctric.

    El sistema Biorock  va ser la solució escollida, perquè ofereix la resposta eficaç a cada un d’aquests reptes. Biorock  funciona SENSE electricitat, és resistent a les fluctuacions de cabal i suporta sense problemes períodes d’inactivitat. L’aigua resultant de la depuració es pot abocar directament al terreny o a un riu, sense risc per al medi ambient. Els estàndards de qualitat de l’aigua tractada que s’obtenen amb Biorock  superen els mínims exigits per la legislació vigent.El sistema complet de depuració que es va instal·lar en el refugi de muntanya de Sant Aniol consta de dos Tancs Primaris de 7.500l cada un, instal·lats en sèrie, i un Bioreactor ECOROCK 5000.

    Conèixer més sobre Biorock,